luns, 25 de maio de 2020

4º ESO REFORZO 2º trimestre Tema 8: O período de entreguerras


Bos días a todos!!!👋🌞


Continuamos repasando a historia contemporánea mundial. Nesta entrada imos a afondar no período de entreguerras: os felices anos 20, o crack do 29 e o ascenso dos totalitarismos.
Para obter un repaso visual do tema propóñovos o visionado dos seguintes clips de video e, posteriormente, a resolución dunha pequena tarefa de cuestionario.

Comezamos!

Neste primeiro video desmegullamos os felices anos 20 e o crack do 29:Imos agora co nazismo alemán e Hitler e o fascismo italiano e Mussolini:
Imos agora coa tarefa de repaso:Calquera dúbida podedes prantexarma por email, coma sempre.
De novo, como en cada tema, adxúntovos os contidos, estándares e criterios de avaliación que seleccionei para os mesmos e que son os indicadores que emprego para saber que avanzades no tema.


TEMA 8. O período de entreguerras

Contidos:

B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión.

B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán

Estándares de aprendizaxe:

- Identifica os acontecementos, feitos e procesos máis importantes do período de entreguerras e a súa interrelación con feitos posteriores.
- Identifica as causas de orixe do fascismo e nazismo en Europa e explica os diversos factores que fixeron que se prolongasen nun tempo determinado.

Criterios de avaliación:

- Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época.
- Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

4º ESO REFORZO 2º trimestre Tema 7: España durante o século XIX e o primeiro terzo do XX


Bos días a todos!!!👋🌞


Aqueles que non conseguimos acadar as aprendizaxes esenciais do primeiro e/ou segundo trimestre continuamos unha vez máis co noso repasiño. Na anterior entrada deixávabos o repaso ás aprendizaxes básicas sobre a Revolución Rusa e a URSS de Stalin e hoxe imos a afondar en dous novos temas, por unha banda na España do século XIX e primeiro terzo do XX e, por outra, no período de entreguerras nos diferentes países do mundo.
Nesta entrada imos a traballar sobre o primeiro dises temas e veremos como evoluciona España ao longo do XIX e a comezos do XX. É un tema longo que sintetiza dous temas ordinarios pero, dos que escollerei só as cuestións fundamentais aínda que primeiro propóñovos un repaso con videos polos contidos que precisedes refrescar.

Comezamos repasando a indepencia de Hispanoamérica con este divertido video da Cuna de Halicarnaso:Continuamos o noso repaso achegándonos á Guerra de Independencia española contra a invasión francesa de Napoleón:


E as Cortes de Cádiz e a importantísima Constitución de 1812, tamén coñecida como "La Pepa" por ter sido aprobada o 19 de marzo de 1812, o día de San Xosé (Pepes en España).


Centrándonos na evolución política de España, imos a repasar con iste video os feitos que ocorreron dende o reinado de Fernando VII e a volta ao absolutismo ata a proclamación da I República e o golpe de estado que devolverá o goberno de España á monarquía, esta vez nas mans de Alfonso XII (fillo de Isabel II).


E, por último, veremos a restauración da monarquía borbónica co reinado de Alfonso XII e Alfonso XIII, a ditadura de Primo de Rivera, a proclamación da II República e o estourido e devir da guerra civil española nestos últimos videos.


Unha vez que repasamos este loooooongo tema, imos cun cuestionario que repasa as cuestións máis esenciais do mesmo. 

Adiante!Calquer dúbida podedes prantexarma por email, coma sempre.


De novo, como en cada tema, adxúntovos os contidos, estándares e criterios de avaliación que seleccionei para os mesmos e que son os indicadores que emprego para saber que avanzades no tema.

TEMA 7. España durante o século XIX e o primeiro terzo do XX

Contidos:

- B2.2.  Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. Restauración. Procesos unificadores e independentistas. O caso español 
- España durante o século XIX
- B5.3. II República española e a Guerra Civil

Estándares de aprendizaxe:

- Identifica os principais feitos e protagonistas da independencia hispano-americana.
- Coñece os principais personaxes e acontecementos históricos da evolución de España durante o século XIX
- Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.
- Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.

Criterios de Avaliación:

- Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX.
- Identificar os principais feitos e personaxes da evolución político-económica e social de España durante o século XIX.
- Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao estourido da guerra civil.

4º ESO "Dos tempos dos meus avós": O final do franquismo


Bos días a todos!!!👋🌞


Hoxe imos a falar sobre a etapa final do franquismo e nesta e nas seguintes sesións adicarémonos a resolver tarefas conxuntas para esta e outras materias, traballando á vez o contexto histórico e contidos matemáticos, tecnolóxicos, visuais... coas que poderedes amosar o grao de dominio que tendes deste tema e do desenvolvemento das vosas competencias clave.

Comezamos con esta última etapa vendo este pequeno vídeo que resume algunha das claves destos últimos anos:


Como vemos no vídeo,  na década dos 70, derivado do cambio económico e social que se viviu ata entón, aumentará a oposición ao franquismo e, tamén, a súa división interna.

Xa en 1956 o PCE (Partido Comunista Español) lanzaba unha política de reconciliación nacional co obxecto de que todos os partidos, de dereitas e esquerdas, se aliasen contra a ditadura. En 1962 estos partidos reúnense en Múnic e crearon a Xunta Democrática e a Plataforma de Converxencia Democrática.
Xorden tamén novas formas de oposición, como os movementos veciñais ou os movementos estudiantís nas universidades. Os movementos sindicais (como CCOO) póñense en marcha e artistas e intelectuais comezan a manifestar públicamente o seu rexeitamento ao réxime.

Ao mesmo tempo, varios grupos terroristas con métodos moi violentos comezan a desenvolverse. Falamos da GRAPO, FRAP (ambas organización de extrema esquerda) e ETA (un grupo independentista vasco), que cometerán os primeiros atentados con vítimas despois de 1960.

En 1973 prodúcese a nivel global unha crise económica, a crise do petróleo, que afecta a España. Prodúcese unha inflación derivada da suba do petróleo e co peche de empresas aumentará o paro. Asimesmo, redúcese o número de turistas e de divisas dos emigrantes que estaban fóra de España. Moitos deles voltan o que aumenta aínda máis o paro.
Todo isto provocou un aumento da conflitividade obreira (que se manifestou en folgas encabezadas polos sindicatos clandestinos) e da protesta social.

Esta crise económica xunto coa crise política polas diferencias dentro do réximen vénse agravadas polo estado de saúde do ditador, que cada vez vai a pior. Como dixemos na anterior sesión, en 1969 Franco designara a Xoan Carlos de Borbón como seu sucesor na xefatura do Estado pero aínda non nomeara ao seu sucesor na xefatura de goberno. O almirante Luis Carrero Blanco vai a ser a persoa que designará Franco.
En 1973, ETA asasínao nun atentado terrorista.

Buraco que produciu a explosión no atentado contra Carrero Blanco o 20 de decembro de 1973.
Iste duro golpe para o franquismo foi contestado cunha dura represión: decretouse o estado de excepción en varias ocasións (unha orde do Estado polo que se suspenden as liberdades da poboación), aumentaron as detencións e condenáronse a morte a varios membros de ETA e do FRAP.
As disputas tras a morte de Carrero Blanco amosaron esa existencia de dúas correntes dentro do franquismo: os inmobilistas (que non querían ningún tipo de cambio) e os aperturistas (partidarios dalgunhas reformas). 
En 1974 formouse un novo goberno, presidido por Carlos Arias Navarro que, tras un intento inicial de reconciliar ambas faccións foi decantándose hacia o inmobilismo.


Ao mesmo tempo, como vistedes no vídeo, produciuse o conflito do Sáhara español. Esta colonia reclamaba a súa independencia e os marroquís, aproveitando a debilidade do réxime, anexionárona na chamada Marcha Verde.
A colonia española do Sáhara era ambicionada pola súa riqueza en fosfatos e Marrocos alegaba dereitos históricos. En 1973 xa se creara a Fronte Polisaria, unha formación nacionalista e socialista que aspiraba á independencia saharauí.
España estaba preparando a descolonización pero, como vimos, o rei de Marrocos organizou unha invasión pacífica deste territorio (a Marcha Verde).

Xornal de 1975 que reflicte a tensa situación no Sáhara, que coincidiu coa agonía de Franco.
Fonte imaxe: VicensVives


O 20 de novembro de 1975 Franco morre.No testamento político de Franco, lido por Carlos Arias Navarro na televisión española, o ditador afirmaba deixar todo "atado e ben atado" para conservar a súa obra política e a esencia do réxime. O caso é, que en menos de dous anos o franquismo foi desmantelado e a sociedade española a través dos diferentes partidos políticos estaban construíndo un novo Estado democrático.

O 22 de Novembro de 1975, Xoan Carlos I foi coroado rei e xurou o seu cargo asumindo a xefatura do Estado e na súa mensaxe xa deixaba entrever a súa vontade de promover un cambio político. Ao principio reafirmará no seu cargo a Arias Navarro (que non foi capaz de levar a cabo ningunha reforma democrática real) así que, en 1976, fórzao a dimitir e sucédeo Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez sí vai levar a cabo unha serie de reformas para abrir camiño á democracia: aprobou a Lei para a Reforma Política en 1976 que os españois apoiaron nun referedum. Logo decretou a amnistía para os presos políticos e legalizou os partidos existentes (incluido o PCE). Tamén conovocou eleccións en xuño de 1977 (as primeiras libres desde 1936).Adolfo Suárez presentarase a estas eleccións liderando o partido Unión de Centro Democrático (UCD) e gañaráas. O PSOE foi a segunda forza máis votada, seguido do PCE e de Alianza Popular.

O resto, verémolo noutro capítulo 😉

Ata aquí por hoxe. Calquera dúbida non dubidedes en prantexarma.

Agora deixovos coa tarefa que vos prantexamos a profe Yéssica e máis eu e que vos vai  a servir para obter unha visual completa da evolución económica do franquismo desde a autarquía ata esta mesma fase. 
Recordaide que a solución a esta tarefa debedes enviarnola ás dúas pois contará nas dúas materias.


Unha aperta,

Bea.1º ESO Ímonos á Hélade! Arte Clásica 2


Bos días a todos!🌞

Hoxe continuaremos coa segunda parte da arte clásica é, para iso, imos a sumerxernos na escultura grega.

Para comezar imos a ver uns pequenos vídeos onde nos contan as características esenciais desta escultura e nos amosan moitos exemplos (moi famosos!!). 
Imos alá:
E neste último tendes un repaso de toda a lección! Ademáis, se só queres ver a parte de escultura podedes ir ao minuto 32:55 no que a profesora Rosa Liarte nos explica as características esenciais da arte clásica (grega e romana):


Agora imos coa nosa explicación:

Antes de comezar temos que explicar que é unha escultura e en que se diferenza dun relevo.
O relevo é unha representación esculpida na pedra pero que permanece unida á mesma. A escultura é independente do bloque de pedra, está exenta. Vémolo con estos exemplos:

Este é un relevo do Partenón (s V. a.C.) feito por Fidias.

Esta é unha escultura grega, neste caso de bronce, coñecida como "Dios del cabo Artemisio" ou "El Poseidón" e é do século V a.C.

Como xa vimos cando repasamos a arquitectura grega, os artistas gregos adornadaban os seus edificios con relevos e esculturas pintadas con cores vivas.

Que querían representar os gregos coa súa escultura?
Pois ben, os gregos buscaban a BELEZA IDEAL do corpo humano e, para iso, desenvolveron un modelo ou CANON que establecía as proporcións entre as distintas partes do corpo (verémolo logo).
Tamén intentaron ser realistas cando esculpían retratos, algo novedoso.

Máis adiante, os romanos, seguirán os modelos gregos e copiarán moitas esculturas que chegarán ata os nosos días.

Na escultura grega disntiguimos tres etapas: a ARCAICA, a CLÁSICA e a HELENÍSTICA, que se corresponden coas devanditas etapas históricas que xa estudamos. Podemos velo neste esquemiña:

Fonte imaxe: https://www.slideshare.net/ignaciosobron/la-escultura-griega-115603202

As esculturas da época arcaica son ríxidas, estáticas e esquemáticas. Aparecen como de fronte e a expresión do rostro é hierática, cun medio sorriso. Soen representar mozos espidos (koúroi) e mozas con vestidos (korai). Imos a ver uns exemplos:

Este é o Kurós de Anavyssos
Esta é a Koré do Peplo
Na época clásica (séculos V e IV a.C.) amosábase o corpo humano de xeito proporcionado e harmónico e os rostros amosaban unha expresión serena. As proporcións considerábanse perfectas se a altura do ser humano era exactamente, sete veces a altura da súa cabeza (segundo Polícleto ou 7 e media segundo Lisipo), esto é o que se coñece como CANON CLÁSICO. Podemos velo na seguinte imaxe:

Na época helenística imos a ver que cambia a expresividade dos rostros. Búscase máis dramatismo e realismo, amosando as emocións humanas (dor, forza, tensión...). Melloran a representacións das vestimentas e dos detalles do rostro.

Entre os principais escultores gregos destacan Fidias, Mirón ou Polícleto (durante o século V a.C.) e Lisipo e Praxíteles no IV a.C. entre outros.

Vemos algunhas das súas obras?

Esta primeira é das mais famosas. Coñécese como "O discóbolo" e é obra de Mirón.Na imaxe superior, as que nos amosan os canon, vimos dúas obras: unha de Polícleto e outra de Lisipo. Imos ver algunha máis:


Este é o Diadumeno, de Polícleto.
Debaixo temos un retratro de Alexandre Magno visto por Lisipo.Esta é a Atenea Varvakeion, de Fidias.E aquí temos a Hermes e Dionisos, de Praxíteles:


Por último imos a ver unha escultura helenística moi famosa, O Laoconte e os seus fillos, obra anónima:


Neste enderezo podedes facer un puzzle desta obra se queredes entretervos un ratiño:


Cal vos gustou máis?
Coñecedes algunha outra que queirades compartir coa clase?

Para repasar este punto imos a realizar un sinxeliño cuestionario que tendes na vosa aula de Edmodo.

Calquer dúbida podedes consultarma mediante Edmodo ou ao meu correo electrónico (b.nieto.ou@gmail.com)

Unha aperta grande para todos!
Bea😊